ДОСТАВКИ

me22del222me55del677

ПОРЪЧКА:

ПЕРИОД: ДОСТАВКА:

ДОСТАВКА НА ОБЯД

1 МЕСЕЦ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ

ДОСТАВКА НА ОБЯД И ВЕЧЕРЯ

1 МЕСЕЦ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ

ПАЗАРЕНЕ НА ПРОДУКТИ И ЛЕКАРСТВА

ПООТДЕЛНО 10 лв. ЗА ЕДИН ПЪТ

ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИ

НА МЕСЕЦ 15 лв. НА МЕСЕЦ

ТРАНСФЕР, ПОСРЕЩАНЕ С КОЛА

ЗА 1 ТРАНСФЕР